Съветник

С над 20 години опит в туристическата индустрия, хиляди посетени места, забележителности и хотели в десетки държави, имаме основателната увереност, че знаем къде, какво и дори в каква последователност трябва да се види.

About the author

Контакти

Здравето и безопасността на служителите, клиентите и партньорите ни са приоритет за нас. По време на пандемията от COVID-19, общуваме предимно чрез Интернет и телефон. Лични срещи са възможни, при спазване на мерките за безопасност.

  Адрес

  София, ул. Никола Мирчев 27

  Телефони

  +359 898 403 688
  .

  Имейл

  office@raidotour.com
  .